BİYOGRAFİ

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

Topluluk, T.C. Kültür Bakanlığı tarafından klasik Türk müziğinin, özellikle tasavvuf müziği ve mehter müziği türlerinin, kendilerine has üslup ve icra özelliklerine sadık kalınarak ortaya konulmasını, tanıtılmasını sağlamak ve bu alanda araştırma ve incelemeler yapmak amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Tasavvuf ve Mehter bölümü olarak iki ana birim halinde çalışan topluluk, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte kaldırılan Mehterhane’de ve 1925 yılında kapatılan tekkelerde, o tarihlere kadar icra olunan mûsikî eserlerinden bugüne ulaşanlarla beraber yeni besteleri de repertuarına almıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, ulusumuzun çağdaşlaşma hedefini gerçekleştirmesine hız kazandıracak olan, kökü tarihin derinliklerine uzanan müziğimizi, evrensel boyutları ile günümüz sanatseverlerine tanıtmak ve gelecek kuşaklara bir kutlu emanet olarak aktarmadaki önemli işlevinin bilincinde olarak, araştırma ve icra çalışmalarını sürdürmektedir. Topluluk yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle kültürümüze hizmetine devam etmektedir.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu