ALBÜMLER

Mehmet Ali Erbil
Ali Baba ve Kırk Haramiler-Sincap Kardeş Masal Dizisi - 11

Masallar bir anlamda insanlığın belleğidir. Dilden dile, kulaktan kulağa yayıldıklarında mevcut dünyanın kötülükleri karşısında bir tür düş dünyasının kapısını açarlar bize. Masalların dili evrenseldir. Dünyanın hangi coğrafyasında ortaya çıkmış olursa olsunlar insanlığın bütününe seslenirler. Çocuklarda öyledir bir anlamda. Yetişkinlerin kirlenmişliği karşısında saflığın ve temizliğin sembolüdürler. Hangi ırktan, hangi dinden olusa olsunlar çocukların dünyası iyliğin dünyasıdır.  Bu nedenle masallarla çocuk yüreğinin birleştiği nokta son derece önemlidir. Yaşama ilişkin ilk bilgileri ilk duyguları masallardan edinir çocuklar. Ada Müzik olarak çocuk masalları dizisini başlatmamızın altında yatan en önemli neden budur. İstedik ki güzel Türkçemizin hızla yozlaştığı bir ortamda çocuklarımızın kulakları güzel bir Türkçeyle dolsun. Bu nedenledir ki dizimizde yer alan masalları, dilimizin ustaları Müşfik Kenter, Derya Baykal, Yıldız Kenter, Gazanfer Özcan, ve Mehmet Ali Erbil anlatsın ve yine diğer seslendirmeleri değerli tiyatro sanatçılarımız yapsın. Ama kirlenme salt dilimizde değildi; aynı zamanda çocuklarımızın kulakları da küçük yaştan itibaren kötü bir müzikle dolduruluyordu. Bunun için fon olarak dünyanın çocuklar için yazılmış en iyi klasik müziklerini kullandık. İnanıyoruz ki bu diziyi gerçekteştirmekle önemli bir eğitim ve kültür görevini yerine getirmiş oluyoruz.

ALBÜMDEKİ PARÇALAR Albümü Satın Al

ŞARKILAR

LİNKLER

3777 kez görüntülendi.