BİYOGRAFİ

Hristos Hatzopulos

Trakya bölgesinde ki Evrenköy (Evrenos) çağlar boyunca Doğu - Batı / Kuzey - Güney yönlerinde uzanan göç yolu üzerinde konumlanmıştır.
Trakya'nın kutsal toprağı, Evrenköy'e, gösterişsiz çamuruyla ve küçük saman evleriyle çelişen, mukaddes, zarif bir güzellik katmıştır.
Düz bir alanda mitik bir Thule gibi yayılan bu köyde, iki cemaat, yeryüzünden nafakalarını çıplak elleriyle çıkarmak için, kah durgun, kah çalkantılı yıllar boyunca, kan, ter ve gözyaşlarıyla beraber mücadele etmişlerdir.
Christo'nun (Hatzopulos) bestelerini icra etmek ve yorumlamak amacıyla Yunanlı ve Türk müzisyenlerden oluşan bir grup oluşturma fikri, kendisinin içine yetiştirdiği kültürel mikro kozmosun, bu yaratıcı âlemin bir yansıması.
Albümü kaydetmek için kuzeye, İstanbul'a dönmek, Christo'nun doğasıyla uyuşan bir süreç oldu; ataları da, Doğu Trakya'da, Türkiye ve Yunanistan sınırını çizen Meriç nehrinin hemen yanında ikamet ediyorlardı çünkü. Aslında şairler, müzisyenler de, aynı kuşlar gibi, sınırları aşarak uçarlar ve şarkıları, insanları birbirinden ayıran duvarları yıkarak ruhların derinliklerine işlenir.